Volg ons op Twitter

Annie Bisschop, oprichtster van het Parelhuis

Op 30 januari 1944 werd Annie geboren. Ze groeide op als vierde kind in een christelijk gezin van tien personen in het Drentse dorp Weerdinge. Hier bezocht ze ook de basisschool. Haar voortgezet onderwijs volgde ze in het vlakbij gelegen Emmen. Tijdens deze studie werd ze beloond met het Mr. Harm Smeenge ERE Diploma. Dit Drents diploma wordt eens per jaar uitgereikt aan een leerling die naast goede studieresultaten opvalt door persoonlijkheid. Karakter, ijver en sociaal gedrag moeten namelijk met “opvallend goed” kunnen worden gekwalificeerd. Waarschijnlijk zette ze hiermee de toon voor de rest van haar leven.

De opleiding tot verpleegkundige A voltooide ze in het ziekenhuis te Heerenveen. Annie haar vader gaf tijdens z’n leven veel tijd en energie aan het kindertehuis Samuel in Paramaribo. Toen Annie met hem een keer op bezoek in Suriname was wist ze het zeker: “In dit land ga ik werken, hier ligt een taak voor mij”. Toen door de Gereformeerde kerken dan ook een verpleegkundige werd gevraagd om bij de Indianen in het binnenland te gaan werken, solliciteerde Annie en in 1970 vertrok ze. Zeven jaar werkte ze in het binnenland van Suriname.

Af en toe met verlof in Paramaribo ontdekte ze dat er voor meervoudig gehandicapten geen opvang was in Suriname. Toen ze stopte met het werk in het binnenland zag ze hier dan ook een nieuwe taak. In 1979 startte ze met het huis Betheljada. In 20 jaar groeit dit uit tot een huis waar plaats is voor 20 pupillen in 24 uurs opvang en eveneens voor 10 pupillen in dagopvang. Het huis is nu groot geworden en draait zelfstandig met eigen personeel.

Inmiddels was Annie meerdere malen geconfronteerd met de soms pijnlijke situatie waarin HIV besmette kinderen verkeren. Een nieuwe taak zag ze zich gesteld, de opvang van deze kinderen. Tijdens haar verlof in Nederland begin 2001 verzamelt ze weer allerlei spullen voor de inrichting van het huis en geld voor de eerste aanloopkosten.

Vanwaar haar moed voor nog weer een nieuw begin? Haar christelijke geloofsovertuiging speelt hierin een doorslaggevende rol (Annie behoort bij de Baptisten Gemeente te Emmen). Ze gelooft dat de zaken die op je weg worden geplaatst een opdracht inhouden. In haar eerste kerstgroet vanuit het inmiddels geopende Parelhuis schrijft ze: ”Hoe de toekomst verder zal zijn voor het Parelhuis weet ik niet, maar God zorgt en dat is genoeg.” In dat geloof is ze begonnen, in dat geloof hoopt ze door te gaan”.

In 2008 heeft Annie zich teruggetrokken uit de dagelijkse leiding van het Parelhuis. Tot juni 2015 heeft zitting gehad in het bestuur van stichting Een Parel in Gods oog, en kon zij daarnaast diverse hand en span diensten verzorgen voor de kinderen van het Parelhuis. Op  21 juli 2015 kwam zij, naar 45 actief te zijn geweest in Suriname, definitief terug naar Nederland. Zij woont op dit moment in Emmen.